Do 22  de Febreiro ao 21 de Marzo.

Belén Diz Juncal - CERO

 

Cero é un proxecto de ilustración que vira ao redor da idea da infancia, o corpo e o fogar como refuxio. A través dunha serie de debuxos realizados con bolígrafo BIC, preténdese representar ese espazo que nos fai sentir seguros por medio de escenas onde o corpo, a mirada e o contexto reflicten un imaxinario construído a partir de recordos, sensacións e sentimentos. A intención é traer ao presente ese refuxio da infancia, que na madurez resulta inalcanzable, a partir dun achegamento á intimidade dos suxeitos retratados, extraendo eses momentos puntuais do ámbito privado e a memoria para volvelos algo tanxible.

 Campaña AMIGO/A de Os Catro Gatos